Skip to content

Biomimik handlar om vad naturen kan lära oss om framtidens teknik, utveckling och ledarskap.

Framtidens ledarskap med biomimik

”Ett varmt hjärta, en kall hjärna och rena händer”

Framtidens ledare behöver ha ett varmt hjärta, en kall hjärna och rena händer. En modern ledare behöver ha förmågan att tänka hållbart och söka nya lösningar på ställen där vi kanske minst av allt tänker. I föredraget kommer du att få veta vad det innebär konkret. Vi tar naturen och biomimiken till hjälp för att se hur vi kan möta framtiden på ett hållbart sätt. Biomimiken har fått sitt internationella genombrott. Forskningen och intresset är stort för att implementera ämnet inom alla typer av områden. I föredraget får du insyn i lösningar på tekniska fenomen som t.ex. fiberoptik, byggkonstruktioner och infrastruktur.

Är det något vi med säkerhet vet så är det att framtiden är komplex, oviss och skakig,  naturen kan ge oss trygghet och stabilitet i den processen, även förundran och hopp. Den har 3.8 miljarder års försprång. Den vet hur det här omställningsarbetet ska gå till om vi bara är beredd att lyssna. Albert Einstein sa ”Vad ni än funderar över så har naturen redan löst det”. Vi har fyra miljoner växter och djur som sitter på framtidens lösningar. Det är nu vi ska slappna av och lyssna.

I föredraget går vi igenom hur du som ledare kan leda ditt folk in i nästa epok genom ett långsiktigt och genomtänkt ledarskap med naturen som vägvisare. Vi kommer även att titta på hur du kan inspirera och entusiasmera dina medarbetare och få dem att känna en trygghet och vilja att utvecklas och uppgradera sig själv och sin organisation.

Föreläsare: Agneta Nyholm

Du kan även boka Agneta som talare via info@kompetensgruppen.se

Några röster om seminariet

Jag har jobbat med hållbarhetsfrågor i 25 år och det här var ta mig fasen det bästa jag har hört. Förhållningssättet, tonen och helheten blir jag lyrisk av.Vi lever i andnöd efter det här. Det här föredraget gav mig luft – riktigt, riktigt bra var det… det är precis det här som behövs”

Ami Lindqvist, hållbarhetsstrateg Boparken

”Otroligt engagerande”

Lise Barkas

”Mycket viktigt och spännande”

Sara Skedwall

”Jag har jobbat med ledarskapsutveckling sen 1993 och de sista åren som strateg med ansvar för ledarskapsutvecklingen i HGF Region Stockholm, så jag är oerhört intresserad av ledarskap, och det här var en ny infallsvinkel som jag aldrig hört förut. Men den var inte bara ny, utan spännande oxå!”

Roger Gröönros, Hyresgästföreningen

Ny bok!

Naturligt vis: ledarskap och framtidsarbete med biomimik

Vad har fjärilen, slemsvampen, korallreven och mikroberna att göra med framtida samhällsbyggande?

Vad kan vi och framförallt ledare lära av naturen i en tid då strukturer raserats, framtiden syns oviss och för många skrämmande?

Författare: Agneta Nyholm

Vad är Biomimik?

”Biomimiken är något av det absolut viktigaste som finns”

Lars Larsson, forskare och klimatexpert

Bio betyder liv och mimik att imitera. Biomimik bygger på att vi imiterar naturens bästa lösningar och tillämpar dem på teknik eller olika utvecklingsprocesser. Ett exempel är Japans höghastighetståg där man imiterat ugglans fjädrar och kungsfågelns front för att förhindra tryckvågor och störande ljud. Ett annat är slemsvampens beteende som använts för att rita framtida tunnelbanesystem i Tokyo. Nästa steg är hur vi utifrån biomimiken kan konstruera samhällsystem, ny infrastruktur, nya energikällor samt nya sätt att tänka kring ledarskap och framtids- och omställningsarbete.